Pajamų metodo pasirinkimo metodas,


Pasirinkimo metodas vertinant verslo vertę

Advokatai Byla A 1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo pranešėjasNijolės Piškinaitės kolegijos pirmininkė ir Arūno Sutkevičiaus, sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant atsakovo atstovui Kęstučiui Kadonui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. Pareiškėjas, remdamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko m.

VA patvirtintų Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių toliau — Taisyklės Nepateikus šio priedo, patikrinimo akte nepateikta susisteminta informacija, pagal kurią nustatytas pardavimų antkainis.

Be to, nesant šio priedo, iš patikrinimo akto negalima nustatyti kitų įmonių žaliavų įsigijimo duomenų. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad nėra duomenų, jog palyginimui pasirinktos įmonės tikrai vertėsi mėsos produktų gamyba. Mokesčių administratorius apsiribojo nurodymu, kad lygintos įmonės vertėsi mėsos gamyba, tačiau nenurodė jų veiklos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių.

Be to, Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, skaičiuodama žaliavų vertę ir antkainį, prie įsigytų kiaulių ir galvijų įsigijimo kainos patikrinimo akto lentelė, 3 ir 6 stulpelis dar pridėjo Lt kitų išlaidų druskos, prieskonių, krakmolo ir pan.

Pareiškėjas pažymėjo, kad įmonė negalėjo būti palyginta su mokesčių administratoriaus parinktomis įmonėmis, nes įmonės A rezultatas yra neigiamas, įvertinus vien galvijų ir kiaulių pirkimą, įmonės C žaliavos įsigijimo pajamų metodo pasirinkimo metodas 82,5 karto mažesnė nei pareiškėjo, įmonė D nepirko užsidirbti pinigų angliškai nepardavė kiaulienos, o visos pajamos buvo gautos iš jautienos.

Pareiškėjas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad m. IX straipsnio 1 dalimi, jos turėjo būti užbaigtos pagal jų pradėjimo metu galiojusių teisės aktų nuostatas, t. I nuostatas, o mokesčio bazė turėjo būti nustatyta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Pareiškėjas teigė, kad patikrinimo metu vietos mokesčių administratorius skaičiavo tik kelių metų pajamų ir sąnaudų santykį, tačiau neatliko jokių firmos m.

Pareiškėjas padarė išvadą, kad mokesčių administratorius patikrinimo metu ekonominių modelių metodo netaikė, o Mokestinių ginčų komisijos išvada dėl šio metodo taikymo nepagrįsta.

  • Pajamų metodo pasirinkimo metodo metodai. Verslo vertinimo metodai – Vikipedija
  • Dėl šios grupės metodų specifikos jų taikymas verslo vertinime yra labai ribotas ir dažnai apsiribojama jo naudojimu žemutinėms vertės riboms nustatyti.
  • Įmonės akcijų vertės nustatymas - filona.lt Pasirinkimo metodas vertinant verslo vertę
  • Prekybos centro oficiali svetainė

Pareiškėjo teigimu, iš patikrinimo akto turinio labiau tikėtina, kad mokesčių administratorius taikė analogijos metodą, tačiau Metodų 8. Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 70 pajamų metodo pasirinkimo metodas, kadangi pagal įmonės buhalterinę apskaitą nebuvo galima nustatyti 11ne tik, kiek ji buvo skolinga atsargų tiekėjams, bet ir kiek atsargų ji įsigijo bei kiek produkcijos pagamino, negalima buvo konstatuoti, kad apskaitoje buvo atvaizduotos visos gautos pajamos ir patirtos sąnaudos, todėl mokestinės prievolės dydis nustatytas pagal mokesčio administratoriaus įvertinimą.

Pažymėjo, kad nagrinėjamuoju atveju reikšminga aplinkybe apskaičiuojant įmonės pajamas yra įmonių, vykdžiusių pajamų metodo pasirinkimo metodas veiklą kaip ir pareiškėjas, veiklos rezultatų įvairovė esant panašioms verslo sąlygoms įmonių finansiniai rezultatai įvairūs.

Atnaujinto metodų rinkinio „Pažink Europą“ pristatymas

Atsakovo nuomone, pajamų metodo pasirinkimo metodas pasirenkant įmones su įvairiais veiklos rezultatais, įmanoma nustatyti m. Todėl patikrinimo metu, taikant analogijos metodą, įmonės pasirinktos atsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes, turint tikslą kuo objektyviau apskaičiuoti įmonės pajamas.

Nurodė, kad patikrinimo metu nustatyta, jog įmonė nurašė visas m. Atsakovo teigimu, žaliavų vertė yra paimta pagal įmonių apskaitos duomenis, pareiškėjo — taip pat.

pajamų metodo pasirinkimo metodas dvejetainių parinkčių prekybos vaizdo įrašai

Žaliavų vertė yra palyginta patikrinimo akto 3 lentelėje. Tuo tarpu patikrinimo akto 2 lentelėje pateikti duomenys apie įmonės žaliavas pagal įmonės atsargų apskaitos korteles.

pajamų metodo pasirinkimo metodas geriausia ilgalaik kriptovaliuta kuri galima investuoti

Patikrinimo akto 3 lentelėje pateikti įmonės duomenys apskaičiuojant yra kriptovaliuta ilgalaik investicija pajamų metodo pasirinkimo metodas įtraukti. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad vykstančio mokestinio ginčo metu pareiškėjas nesistengė bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, o vietoje įrodymų, padedančių mokesčių administratoriui teisingai nustatyti įmonės m.

Atsakovo tvirtinimu, mokesčių administratorius pagrįstai vadovavosi patikrinimo metu galiojusiomis teisės normomis, t. Mokesčių administravimo įstatymo Žin. Ginčas byloje kilęs dėl mokesčio bazės netiesioginio nustatymo pareiškėjo ūkinei — komercinei veiklai, vykdytai m. Pažymėjo, jog ginčo laikotarpiu mokestinės bazės netiesioginio nustatymo klausimus reguliavo Mokesčių administravimo įstatymo m. Teismas nurodė, kad pareiškėjo skundo teiginys, jog Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Alytaus skyriaus nustatyti duomenys leidžia mokesčių prievolės dydį apskaičiuoti remiantis jo buhalterinės apskaitos duomenimis, yra nepagrįstas.

Patikrinimo metu surinktos medžiagos analizė leidžia teigti, kad pareiškėjo deklaruojami ūkinės — komercinės veiklos rezultatai, deklaruojamų realizuotų gaminių pajamų ir žaliavų vertės santykis, kasmet didėjantys neigiami įmonės ūkinės veiklos rodikliai bei firmos savininkės veiksmai, kai savininkė, turėdama šeimą, negaudama darbo užmokesčio ir neimdama iš įmonės kasos ar atsiskaitomosios sąskaitos pinigų asmeniniams poreikiams tenkinti, įmonės veiklai vykdyti skolinosi iš fizinių asmenų pinigus, nesuderinami su verslo logika, pasireiškiančia pelno siekimu.

  • Įmonės akcijų vertės nustatymas, Pasirinkimo metodas vertinant verslo vertę
  • Account Options Pajamų požiūrio pasirinkimo metodas Published by Vilnius University Press This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
  • Byla A - eTeismai
  • Kaip užsidirbti pinigų iš savo mobiliojo telefono

Šių aplinkybių visuma leidžia teigti, kad mokesčių administratorius pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjo buhalterinės apskaitos dokumentai neatspindi tikrojo įvykdytų ūkinių operacijų turinio, o m. Todėl pareiškėjo mokesčių prievolių dydžio įprastine, t.

pajamų metodo pasirinkimo metodas uždarbio iš bitkoinų tikrovė

Teismas pažymėjo, jog pareiškėjo argumentas, kad m. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX straipsnio 1 dalies nuostatas, turėjo būti užbaigtos pagal jų pradėjimo metu galiojusių teisės aktų nuostatas, t.

I straipsnį bei taikant Metodus, yra pagrįstas. Tačiau tiek m. Mokesčių administravimo įstatymo 16Nr. I straipsnis, tiek m. Mokesčių administravimo įstatymo 17Nr. IX 70 straipsnis, kuriuo vadovavosi mokesčių administratorius, apibrėžia mokesčių administratoriaus veiksmus netiesiogiai apskaičiuojant mokesčio bazę, kai jos neįmanoma nustatyti įstatymo nustatyta tvarka.

Šiose normose įtvirtintas analogiškas teisinis reguliavimas, todėl teismas sutiko su Mokestinių ginčų komisijos sprendimo motyvu, jog toks mokesčių administratoriaus procedūrinių teisės normų pažeidimas negali būti besąlyginis pagrindas centrinio mokesčių administratoriaus sprendimui panaikinti.

Teismas pažymėjo, jog patikrinimo akte nurodyta, kad pareiškėjo mokesčio bazei nustatyti buvo naudojami analogijos ir ekonominių modelių metodai.

Tačiau iš šio akto matyti, kad mokesčių administratorius pareiškėjo m. Pajamų metodo pasirinkimo metodas, kad pasirenkant įmones lyginimui atskaitos taškas buvo pareiškėjo m.

Pareiškėjo skundo argumentai dėl atskirų įmonių žaliavų vertės detalizavimo, taip pat pareiškėjo pateikti žaliavų vertės skaičiavimai, atlikti remiantis atsargų apskaitos kortelėmis, yra nepagrįsti, kadangi atsargų apskaitos kortelėse nurodyta m. Teismas nurodė, kad apskaičiuodamas produkcijos antkainį mokesčių administratorius vadovavosi įmonių A, B, C ir D nurodyta bendra žaliavų, sunaudotų produkcijos gamybai per vienerių metų laikotarpį, verte, o apskaičiuodamas pareiškėjo pajamas reikšminga pajamų metodo pasirinkimo metodas vertino įmonių, vykdžiusių analogišką veiklą kaip pareiškėjas mėsos ir mėsos produktų prekybaveiklos rezultatų įvairovę esant panašioms verslo sąlygoms, įmonių finansiniai rezultatai būna įvairūs.

Teismas taip pat nurodė, kad pajamų metodo pasirinkimo metodas skundo teiginys, jog mokesčių administratorius savo skaičiavimams atlikti parinko netinkamas įmones, yra nepagrįstas. Nei Mokesčių administravimo įstatymas, nei Metodai ar Taisyklės nereikalauja, kad mokesčių administratorius, apskaičiuodamas mokesčių mokėtojo pajamas netiesiogiai 18ar pagal įvertinimą, parinktų identiškas, tapačias pareiškėjui įmones.

Teismas padarė išvadą, 19kad mokesčių administratorius pareiškėjui pajamų metodo pasirinkimo metodas m.

pajamų metodo pasirinkimo metodas kaip patiems pasigaminti prekybos robotą

Kadangi pareiškėjas mokestinio ginčo metu nesistengė bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, jo buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai, nuslėpė tikruosius ūkinės — komercinės veiklos rezultatus, teismas konstatavo, kad mokesčių administratoriaus paskirta bauda yra teisėta ir pagrįsta. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą Administracinių bylų teisenos įstatymo toliau — ABTĮ 88 str.

Dokumento peržiūra

Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Pakartoja skundo argumentus dėl nepagrįsto netiesioginių metodų taikymo nustatant mokesčių bazę ir dėl Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo akto trūkumų, pateiktų klaidingų skaičiavimų ir palyginimų.

Sutinka, kad neigiamas veiklos rezultatas nesuderinamas su verslo logika, tačiau 24tai buvo akivaizdus faktas. Tikėdamas užsidirbti, skolinosi lėšas ir didino gamybos apimtis. Nepasisekus verslui, liko skolos fiziniams asmenims. Teismas nepagrįstai atmetė argumentus dėl analogijos metodo taikymo netiesiogiai nustatant mokesčių bazę. Patikrinimo metu antkainis buvo nustatytas naudojant ne firmos, o kitų įmonių duomenis, o tai patvirtina, kad buvo taikomas analogijos metodas Metodų 8.

Šiam metodui taikyti buvo parinktos netinkamos įmonės. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai: Pakartoja atsiliepimo į skundą argumentus.

Sutinka su teismo sprendimo motyvais. Kolegija pažymi, kad prieš pastarąjį mokestinį patikrinimą kuris pasibaigė nurodyto patikrinimo akto surašymu buvo atlikti du pareiškėjo mokestiniai patikrinimai, kurie pasibaigė mokesčių administratoriui surašius m.

IX straipsnio 1 dalies pagal kurią, iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos ir neužbaigtos mokesčių administravimo procedūros užbaigiamos pagal jų pradėjimo metu galiojusių teisės aktų nuostatas taikymo prasme tai reiškia, kad pareiškėjo mokestinio patikrinimo procedūra, kuri buvo prasidėjusi m.

I nebuvo užbaigta. Todėl šiuo atveju pareiškėjui turėjo būti taikomos Mokesčių administravimo įstatymo Nr. I nuostatos. Pažymėtina, kad nurodytos teisinės situacijos analogiškas aiškinimas buvo pateiktas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo m. Taigi konstatuotina, kad Mokesčių administravimo įstatymo nuostatų taikymo laike klausimas Mokestinių ginčų komisijos ir pirmosios instancijos teismo išspręstas teisingai.

pajamų metodo pasirinkimo metodas uždarbio pinigų pervedimo apžvalgos

I straipsnyje įstatymo Nr. VIII redakcija nurodyta teisinė prielaida pagrindas mokesčių administratoriui nustatyti mokėtinų mokesčių bazę netiesiogiai t.

IX 70 straipsnio 1 dalyje. Ir vienos, ir kitos iš nurodytų normų taikymo požiūriu tai galima padaryti tais atvejais, kai dėl mokesčių mokėtojo netinkamo klaidingo, nepakankamo ar nepatikimo buhalterinės apskaitos vedimo neįmanoma nustatyti mokesčio bazės mokestinės prievolės dydžio įprastu mokesčio įstatymo nustatytu būdu. Todėl kolegija sutinka su Mokestinių ginčų komisijos ir pirmosios instancijos teismo šiuo klausimu padarytomis išvadomis ir šių išvadų argumentacija.

pajamų metodo pasirinkimo metodas interneto svetainių stebėjimas, kaip uždirbti pinigus

Pažymėtina, kad pagal Metodų 7 punkto formuluotę mokesčio bazės nustatymo metodų pasirinkimo teisė yra suteikta mokesčių administratoriui, o bazės nustatymo 8.