Nulinis pasirinkimo koeficientas, Dėl naujų šilumos paskirstymo metodų


Naujienos Dėl naujų šilumos paskirstymo metodų Siekdama tobulinti šilumos paskirstymą, padaryti jį skaidresnį, tikslesnį, išsamesnį bei atitinkantį vartotojo poreikius, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus, kurie pradės galioti toliau — Nauji metodai.

nulinis pasirinkimo koeficientas

Vartotojų anksčiau be papildomo pagrindimo pasirinkti šiuo metu galiojančiuose metoduose įtvirtinti koeficientai ir jų dydžiai, kuriems pagal Naujus metodus reikalingas pagrindimas, gali būti taikomi tik pateikus tų koeficientų ir dydžių nustatymą pagrindžiančius dokumentus pagal Naujų metodų reikalavimus atliktus skaičiavimus, auditoriaus išvadas ar pan.

Esminiai Naujų metodų nulinis pasirinkimo koeficientas Siekiant tiksliau paskirstyti tarp namo vartotojų sunaudotą šilumos kiekį, bus nustatomas ir nulinis pasirinkimo koeficientas gyventojams šilumos kiekis, suvartotas su nepaskirstytu karštu vandeniu.

Šildymo sezono metu mokestis už gyvatuką — cirkuliaciją —bus skaičiuojamas pagal ne mažiau kaip trijų nešildymo sezono mėnesių faktinius cirkuliacijos duomenis, taip pat bus galimybė šilumos cirkuliacijos kiekį nustatyti eksperimento būdu arba pagal audito duomenis.

nulinis pasirinkimo koeficientas

Ankstesnis nulinio koeficiento pasirinkimas, nepagrįstas skaičiavimais auditunegalios. Pastatų bendraturčiai, valdytojai, administratoriai įstatymų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl naujų metodų bei koeficientų dydžių taikymo ir apie priimtus sprendimus informuoja šilumos tiekėją.

nulinis pasirinkimo koeficientas

Platesnė informacija dėl naujų metodų taikymo ir įsigaliojimo skelbiama www.